Thông tin liên hệ

Ủy ban Nhân dân phường Thành Phước

Địa chỉ: Khóm 1, phường Thành Phước, thị xã Bình Minh, tỉnh Vĩnh Long.

Điện thoại: 02703.742.125

ipv6 ready