Tháng hoạt động thể dục, thể thao và Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân 2023
(14/03/2023 08:46:56)
Chào mừng kỷ niệm 77 năm ngày thành lập ngành Thể thao Việt Nam và ngày Bác Hồ viết bài “Thể dục và sức khỏe” kêu gọi đồng bào tập thể dục (27/3/1946 - 27/3/2023); kỷ niệm 92 năm ngày thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh (26/3/1931 - 26/3/2023).

Căn cứ Quyết định số 1799/QĐ-UBND ngày 05 tháng 6 năm 2020 của Ủy ban nhân dân thị xã Bình Minh về việc phê duyệt Kế hoạch tổ chức tháng hoạt động thể dục, thể thao và Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân thị xã Bình Minh giai đoạn 2020 – 2030;

Thực hiện Kế hoạch số 20/KH-UBND ngày 14 tháng 3 năm 2023 của Ủy ban nhân dân phường Thành Phước về việc tổ chức Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân năm 2023;

Uỷ ban nhân dân phường Thành Phước xin thông báo đến toàn thể Cán bộ, Công chức, Ban, ngành, Đoàn thể, người lao động và nhân dân trên địa bàn phường tham gia Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân năm 2023 như sau:

* Thời gian: 6 giờ 30 phút, ngày 19 tháng 3 năm 2023 (Chủ nhật).

* Địa điểm: Trụ sở UBND phường Thành Phước.

Đề nghị toàn thể Cán bộ, Công chức, Ban, ngành, Đoàn thể, người lao động và nhân dân trên địa bàn phường nghiêm túc tham gia đầy đủ, đây cũng là tiêu chí để đánh giá chất lượng thi đua khen thưởng cuối năm 2023./.