Thông báo
(04/09/2022 09:49:30)
Về việc nghỉ lễ và treo cờ Tổ quốc Kỷ niệm 77 năm Cách mạng tháng Tám (19/8/1945 - 19/8/2022) và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (02/9/1945 - 02/9/2022)

Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường thông báo như sau:

  1. Cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trong cơ quan được nghỉ 04 ngày, từ thứ Năm ngày 01/9/2022 đến Chủ nhật ngày 04/9/2022 (trong đó, 02 ngày nghỉ lễ dịp Quốc khánh và 02 ngày là ngày nghỉ hàng tuần).
  2. Trưởng các khóm hướng dẫn Nhân dân thuộc địa bàn quản lý treo cờ Tổ quốc đúng quy định như sau:

- Kỷ niệm Cách mạng tháng Tám: Treo cờ Tổ quốc từ ngày 18/8/2022 đến hết ngày 20/8/2022.

- Ngày Quốc khánh: Treo cờ Tổ quốc từ ngày 01/9/2022 đến hết ngày 03/9/2022.

Thường xuyên kiểm tra việc treo cờ Tổ quốc phải đúng quy định, đảm bảo tính trang trọng; nghiêm cấm việc treo cờ bị rách, vá, bạc màu hoặc có nhiều đường xếp nếp.

  1. Giao Công chức Văn hóa-Xã hội theo dõi, hướng dẫn, kiểm tra nhắc nhở việc treo cờ Tổ quốc đảm bảo theo đúng quy định.
  2. Trưởng các ban, ngành, đoàn thể phường, Trưởng các khóm, chỉ đạo thực hiện tốt vệ sinh cơ quan, nơi công cộng, trang trí nhà cửa, làm sạch đường phố, khu dân cư,… tạo mỹ quan và môi trường sáng, xanh, sạch, đẹp. Thực hiện tốt việc trực lãnh đạo, trực cơ quan trong các ngày nghỉ lễ tăng cường các biện pháp giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, phòng chống cháy nổ.